Resultat för maj månad

Temat var landskap. Bilderna ligger i den ordning dom blev placerade dvs vinnande bild först, 2:a, 3:a osv. Vi hade denna gång hade vi två 8:or och två 9:or som hamnade på samma poäng (gick inte att skilja åt) så vi fick 11 bilder med poäng.
Inom parantes visas den sammanlagda poäng man fick från röstande.

1. Hans-Åke Åstedt (25) 2. BarbroLundqvist (22) 3. Christina Idling (16) 4. Mats Eklund (14) 5. Inge Engström (11) 6. Hans-Åke Åstedt (10) 7. Christina Eklund (8) 8. Tomas Eriksson (6) 8. Stig Andersson (6) 9. Svetlana (5)  Jörgen Persson (5) 10. Christina Idling (4). Resterade bilder blev oplacerade.