Resultat december månad

Bilderna ligger i ordning 1 till 10. Efter bild 10 kom alla på 11 plats. Poängen inom parentes.
1. Ingrid (52), 2. Ann-Sofie (15), 3. Ingrid (15), 4. Mats (11), 5. Henrik (11), 6. Jörgen (8),
7. Ann-Sofie (7), 8. Christina E (7), 9. Henrik (6), 10. Barbro L (5), 10. Stig (5)