Resultat för April månad

Temat var landskap. Bilderna ligger i den ordning dom blev placerade dvs vinnande bild först, 2:a, 3:a osv. Vi hade denna gång 3 som hamnade på samma poäng (gick inte att skilja åt)så vi fick tre 9:or.
Inom parantes visas den sammanlagda poäng man fick från röstande medlemmar.

1. Tomas Eriksson (21 p), 2. Boris Andersson( 18 p), 3. Christina Eklund (15 p),
4. Christina Eklund (14 p), 5. Jörgen Persson (14 p), 6. Mats Eklund (12 p),
7. Mats Eklund (11 p), 8. Christina Eklund (8 p), 9. Jörgen Persson (5 p),
9. Inge Engström (5 p), 9. Tommy Karlsson (5 p).