KM 2015

De tio först placerade bilder bifogas juryns kommentarer.

KM bilder 15-26

  1. 1. Det här var den bild som vi alla tycke var en klar etta. Bilden speglar en frigörelse med en frihetskänsla. Tygets rörelse och det sakrala i bilden gör att den känns talande. Är det in i framtiden hon ser eller är det över till andra sidan hon ska gå? Bilden gör sig mycket bra i svart/vit.

 

KM bilder 15-29

2. Bilden har en skön harmoni, där färgerna och formatet gör att den känns lugn. Bildens komposition och format gör att ett lugn framträder. Månens runda form ihop med öns kulle framhäver det mjuka i bilden och fyrens positionering i bilden är bra.

KM bilder 15-7

3. En lekfull och ”spjuveraktig” bild där pojken verkligen har kontakt med fotografen. Leken känns äkta och bilden är en mycket härlig ögonblicksbild. Vi var även överens om att bilden var bra beskuren.

KM bilder 15-24

4. Det fina ljuset och den vackra ljussättningen gör att bilden hamnar på en hög placering. Fotografen har även tänkt till på ett positivt sätt och gjort bilden svart/vit, vi tycker nämligen att bilden gör sig nog bäst som svart/vit. Det finns ett liv i bilden som syns i den spelande handen och kompositionen är bra.

KM bilder 15-12

5. Den spänning och action som bilden förmedlar är bra. Människorna är centrerade i bilden och den skulle kunna göra sig bättre om den beskars på ett annat sätt, kanske som 1×1 eller stående format! Blickfånget är elden som dansar över människorna.

KM bilder 15-16

6. Bilden är tävlingens mest gåtfulla bild. Det kommer upp många frågor som gör att bilden blir intressant, varför soffan är där, är den arrangerad, vad filten har haft för betydelse och mycket, mycket mer. Bilden har en vacker diagonal och en bra komposition där färgerna i himlen är i harmoni med soffan. Vacker och tilltalande.

KM bilder 15-97. Även den här är en frågande bild, är det tre generationer på soffan som blickar ut över havet? Bilden är trygg och stabil och där vinden i bilden fångar rörelsen som syns i håret på personerna. Bilden är bra komponerad, ibland ska motivet vara i mitten, det här är en sådan bild.

KM bilder 15-21

8. Vacker bild men där ljuset skulle kunna ha bearbetas mera. Rosetten stör lite i bilden. Bilden skulle kunna beskäras strax under axlarna samt haft bättre separation mellan bakgrunden och håret. Det låter som mycket negativt men om den här bilden hade bearbetats lite mer, skulle det kunna ha varit den vinnande bilden.

KM bilder 15-39. En varm och solig sommardag men känns ändå för mörk i stora partier. Damen verkar ha en bra kontakt med fotografen och bilden påminner om 60-talets frigörelse. Bilden har en bra komposition mellan himmel och vatten.

KM bilder 15-1810. Det som gör att bilden kom med på topp 10 listan är att måne och klocka är i position med varandra och att klocka är med i bilden. Bilden är lite oskarp men ändå är den mycket spänningsfylld. Det är händelsen som gör bilden!

KM bilder 15-1

KM bilder 15-23

KM bilder 15-5

KM bilder 15-28

KM bilder 15-20

KM bilder 15-11

KM bilder 15-2

KM bilder 15-14

KM bilder 15-6

KM bilder 15-32

KM bilder 15-31

KM bilder 15-15