Månadsmöten

Segrarna i Månadstävlingarna 2017 

Januari  tema ”Trafik” – Barbara  /  Februari tema ”Aktion” – Mats      
Mars tema ”Skuggor” – Roland    /   April tema ”Stilleben” – Christina E
Maj tema ”Fåglar” – Jörgen          /  Juni, Juli, Augusti ”Känslor” – Jörgen
September tema ”Mat” Christina Idling / Oktober tema ”Natur” Kai Gravenstain
November tema fritt Markku Auvinen och Ann-Sofie Nygren
December tema ”vatten” Christina Eklund