Hur man förminskar bilder med hjälp av

Image Resizer.

Exportinställningar i Lightroom

I denna kurs visar vi hur du gör egna exportinställningar för bilder som du skall skicka in till månadstävlingarna.

 

Lightroomkurs

Vi fortsätter med Lightroom studiecirkel den 15/1 2017 kl 15-18 I Vuxenskolans lokaler.

Jag har gjort en liten film om att organisera i Lightroom. Inte så proffsig som Moderskeppets men ändå ett försök. Jag kommer att göra några till och troligtvis göra om denna för att få ljudet mer enhetligt.

 

Kamerainställningar för mörkerfotografering

Dessa råd kan också vara användbara i andra sammanhang tex makro foto.

Grunderna för fotografering i svagt ljus

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Använd bra stativ.
 • I saknad av stativ, ställ kameran på fast underlag (även s.k bönpåse kan fungera bra).
 • Använd helst manuella inställningar för bländare, exponeringstid, focus, ha koll på histogram.
 • Använd fjärrutlösare eller kamerans inbyggda självutlösare (ställ den på 10 sek)
 • Använd ”Bulb” för längre tider än 30 sek.
 • Stäng av bildstabiliseringen då denna kan störa bildkvalitén.
 • Stäng av Brusreduceringen vid högt ISO i kamerans MEDU.
 • Fotografera helst RAW då det ger utökade möjligheter att efterjustera bilden i bildbehandling. 
 • Ställ bländaren på F8 eller F10.
 • Välj lågt ISO tex ISO 100 för att undvika bildbrus.
 • Se till att batterierna är fulladdade.
 • Om man vill få långa slutartider i tex dagsljus för att åstadkomma speciella effekter tex mjuka bilder på vatten, kan man använda ND- och/eller POL-filter.

 

Fotografera under begränsade ljusförhållanden.

Allmän

 • Viktigt att ha kunskap av inställningarna av kameran.
 • Att ha med sig någon form av ljuskälla, t ex ficklampa (helst pannlampa).
 • Man ska klä sig varmt om det är kyligt ute.
 • Ha med sig Extra batteri(er) för i kallt väder sjunker batteriets kapacitet snabbt.
 • Ett zoomobjektiv, t ex 24-70, är bra val (man vill ogärna byta objektiv i mörkret)
 • Kamerastativ är ett måste.

Om inställningar av kameran

 • Välj helst programval [M] (manuell inställning).
 • Exponeringstiden [S] ställs in beroende på hur mörkt det är men oftast rör det sig om flera sekunder, därför är stativet oumbärligt.
 • Bländaren [F] styr hur mycket ljus som släps in till sensorn men även skärpedjupet. Vid mörkerfotografering är det oftast bra med stort skärpedjup vilket innebär litet bländare (stort tal, t ex f=8 eller större). En liten bländaröppning (f=11 – f=22) ger fina stjärnspår kring ljuskällor i mörkret.
 • [ISO] Stort ISO innebär oftast mera brus i bilden. För att kunna hålla ISO-värdet nere (mindre brus) skall exponeringstiden ökas. Även F-talet kan minskas (större bländaröppning) T ex f= 2.8 om objektivet tillåter, men det leder till mindre skärpedjupet. Så det handlar om vad man tycker är mest viktigt.
 • Alla kameror har en funktion som heter [Brusreducering]. Det går att välja lägen [På] eller [Av]. Om man väljer läge [På] så ökar exponeringstiden till det dubbla.
 • Fotografera helst i RAW-format, bl a för vitbalansens skull. Det kan vara lite knepigt att ställa in rätt WB p g a många olika ljuskällor. RAW-filers vitbalans kan justeras väldigt noggrant i bildbehandlingsprogram.

Astrofotografering

 • Att fotografera stjärnspår, norrsken och vintergatan, kräver en del tålamod för detta är ganska tidskrävande. Om man t ex vill åstadkomma en cirkelformat ”snurra”, blir exponeringstiden minst en halv timme (det dubbla om man använder brusreducering).

Det är också viktigt att söka sig till en mörk plats långt från stadens ljusoreningar. Stäng av bildstabilisering i o m att här är stativ obligatoriskt.

 

  • Fotografera norrsken, kamerainställningar (riktvärden):
   • Exponeringstid < 6 sek
   • Bländare < 2,8
   • ISO 1600 – 6400
   • Vitbalans 3500K – 4500K
   •  
  • Fotografera Vintergatan
   • Så mörkt och molnfritt som möjligt
   • Vidvinkelobjektiv
   • Bländare 2,8
   • ISO 1600 – 6400
   • Exponeringstid max 15 sek

https://vimeo.com/channels/affinityphoto