Medlemskap i Köpings Fotoklubb

Medlemsavgiften är 300 kr per år.
Ungdom t.o.m. det år de fyller 20 betalar 100 kr.
Familjemedlemsavgift: 650 kr, för de som är folkbokförda på samma adress.
Medlemsavgiftens ska betalas in senast den 31 januari.
Nya medlemmar erlägger avgiften vid inträdet.
Årsavgiften betalas fullt t.o.m. juni, hälften t.o.m. september och fr.o.m. 1 oktober full årsavgift som avser även nästkommande år.

Medlemsavgiften betalas in på bankgironummer: 274-9190 (Köpings Fotoklubb)